Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Žádost o změnu údajů při zjištění nesouladu v registru obyvatel

Pojmenování (název) životní situace: Změna údajů při zjištění nesouladu v registru obyvatel

Žádostí o změnu údajů v registru obyvatel (dále jen "ROB") se rozumí změna referenčních údajů v ROB při zjištění nesouladu (údaj neodpovídá skutečnému stavu). Jedná se o reklamování chybně vedených údajů, nikoliv o změny údajů prováděné např. při přestěhování, změně rodinného stavu apod.

O změnu údajů v ROB může požádat fyzická osoba („subjekt údajů“) podle § 14 odst. 6 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že zjistí nesoulad v referenčních údajích, které jsou o ní vedeny v ROB.

 

Jak podat žádost o změnu údajů v registru obyvatel

Z vlastní datové schránky v rozhraní CzechPOINT@home (postup podání žádosti o zřízení datové schránky je zveřejněn na webových stránkách Datových schránek).

Osobně na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT v případě, že občan nemá zřízenu a aktivovánu datovou schránku.

 

Podmínky a postup podání žádosti o změnu údajů v registru obyvatel

Žádost podaná prostřednictvím vlastní datové schránky

Tento proces je zahájen vyplněním formuláře "Žádost o změnu údajů při zjištění nesouladu v registru obyvatel", který je zveřejněn na Portálu veřejné správy (v rozhraní CzechPOINT@home).
Na základě vyplnění žádosti (formuláře) a jejím následným zasláním prostřednictvím informačního systému datových schránek, je možno požádat o změnu údajů při zjištění nesouladu v ROB.
Potvrzení o podání žádosti je automaticky zasláno do datové schránky žadatele jako datová zpráva určená do vlastních rukou.
Potvrzení o zaslání žádosti o změnu údajů při zjištění nesouladu v ROB obsahuje identifikaci žadatele, soupis reklamovaných údajů a ID reklamace.

 

Žádost podaná osobně na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT

V případě podání žádosti o změnu údajů na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT je třeba se prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem.

 

Žádost podaná v listinné podobě

Žádost o změnu údajů v ROB je možné zaslat také v listinné podobě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra.

 

Dále je oprávněn podat žádost:

  • Za fyzickou osobu mladší 15 let a osobu, která byla zbavena způsobilosti k právním úkonům, nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k jednání před úřady, žádá o změnu údajů k těmto osobám jejich zákonný zástupce.

  • Za fyzickou osobu může požádat o změnu údajů zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

 

Výše poplatků za výpisy a forma jejich úhrady

Podání žádosti o změnu referenčních údajů v ROB prostřednictvím CzechPOINT@home není zpoplatněno.

Stejně tak podání žádosti na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT je bezplatné.

 

Lhůty pro vyřízení podaných žádostí o výpis údajů

Žádost podaná prostřednictvím datové schránky nebo osobně na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT je vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se editor takového údaje o vzniku nebo o změně skutečnosti, kterou referenční údaj popisuje, dozví.

 

Další doplňující informace

Další doplňující informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra a webových stránkách CzechPOINT.

 

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Nejčastější dotazy

Jak se dozvím, že změna údajů byla provedena - obdržím informaci o provedené opravě?

Informace o provedené opravě reklamovaného chybného údaje v ROB se žadateli nezasílá.
O opravě je možné se přesvědčit podáním žádosti o výdej údajů z ROB, kde je změna údaje zaznamenaná, včetně uvedení data změny.

 

Formulář chce po mně zadat přihlašovací jméno a heslo. Kde je získám?

Jedná se o přihlašovací údaje do datové schránky. Pokud nemáte dosud datovou schránku zřízenu, můžete o ni požádat podle postupu zveřejněného na webových stránkách Datových schránek.

 

Mám obavy zadávat do formuláře CzechPOINT@home své přihlašovací údaje do datové schránky. Je to bezpečné?

Ano. CzechPOINT@home je navržen tak, že ověření vašich přihlašovacích údajů do datové schránky probíhá v perimetru ISDS. CzechPOINT@home nepřichází s vašimi přihlašovacími údaji do styku.

 

Za správnost návodu odpovídá útvar
Ministerstvo vnitra - odbor správních činností, oddělení registru obyvatel.
nám. Hrdinů 3,140 21Praha 4
e-mail: osc@mvcr.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.01.2016

 

vytisknout  e-mailem