Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vízum k pobytu do 90 dnů (krátkodobé)

English English

Víza k pobytu do 90 dnů, jinak také nazývaná krátkodobá, krátká, schengenská či jednotná víza, jsou víza platná pro jeden nebo několik vstupů a opravňující k pobytu na území schengenského prostoru po dobu v nich vyznačenou, přičemž doba nepřetržitého pobytu ani celková doba po sobě následujících pobytů na území schengenského prostoru nesmí přesáhnout 90 dnů během každých 180 dnů.

Udělování těchto víz v zásadě spadá do kompetence Ministerstva zahraničních věcí ČR a veškeré informace o těchto vízech naleznete na jeho webových stránkách.

Pokud v průběhu platnosti vašeho krátkodobého víza podáte na zastupitelském úřadu ČR žádost o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu, která jsou již v kompetenci MV ČR, mějte na paměti, že pouhé podání žádosti vás neopravňuje k překročení povolené doby pobytu na území. Pokud vaše nová žádost podaná v průběhu platnosti krátkodobého víza nebude rozhodnuta do konce platnosti vašeho stávajícího víza, musíte opustit území Schengenu.

Žádosti o krátkodobá schengenská víza jsou na základě bilaterálních dohod o zastupování v některých třetích zemích, kde ČR nemá svá zastoupení, přijímány zastupitelskými úřady následujících členských států Schengenského prostoru. Tyto úřady jsou oprávněny žádost o krátkodobé schengenské vízum přijmout a rozhodnout o udělení, případně neudělení víza.

Žádost o prodloužení doby pobytu na území na krátkodobé vízum se podává na policii – na odborech cizinecké policie krajských ředitelství PČR podle místa hlášeného pobytu cizince, konkrétně na odděleních pobytových agend.

 

Schengenská kalkulačka

Pro ověření oprávněnosti pobytu podle pravidla 90/180 lze použít pomůcku, kterou vytvořila Komise EU, a je dostupná (pouze v anglickém jazyce) na: Calculator of travel days remaining under a Schengen short-stay visa.
Nelze ji použít pro jiné výpočty, než pro ověření oprávněnosti pobytu podle pravidla "90/180".

 

Další související formuláře:

 


Odbor azylové a migrační politiky, 24. června 2016

vytisknout  e-mailem