Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vízum k pobytu do 90 dnů (krátkodobé)

English English

Víza k pobytu do 90 dnů, jinak také nazývaná krátkodobá, krátká, schengenská či jednotná víza, jsou víza platná pro jeden nebo několik vstupů a opravňující k pobytu na území schengenského prostoru po dobu v nich vyznačenou, přičemž doba nepřetržitého pobytu ani celková doba po sobě následujících pobytů na území schengenského prostoru nesmí přesáhnout 90 dnů během každých 180 dnů.
 
Udělování těchto víz v zásadě spadá do kompetence Ministerstva zahraničních věcí ČR a veškeré informace o těchto vízech naleznete na jeho webových stránkách.
  
Pokud v průběhu platnosti vašeho krátkodobého víza podáte na zastupitelském úřadu ČR žádost o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu, která jsou již v kompetenci MV ČR, mějte na paměti, že pouhé podání žádosti vás neopravňuje k překročení povolené doby pobytu na území. Pokud vaše nová žádost podaná v průběhu platnosti krátkodobého víza nebude rozhodnuta do konce platnosti vašeho stávajícího víza, musíte opustit území Schengenu.
 
Žádosti o krátkodobá schengenská víza jsou na základě bilaterálních dohod o zastupování v některých třetích zemích, kde ČR nemá svá zastoupení, přijímány zastupitelskými úřady následujících členských států Schengenského prostoru. Tyto úřady jsou oprávněny žádost o krátkodobé schengenské vízum přijmout a rozhodnout o udělení, případně neudělení víza.
 
Žádost o prodloužení doby pobytu na území na krátkodobé vízum se podává na policii – na odborech cizinecké policie krajských ředitelství PČR podle místa hlášeného pobytu cizince, konkrétně na odděleních pobytových agend.
 
 
Další související formuláře:
 

 


Odbor azylové a migrační politiky, 19. března 2015

vytisknout  e-mailem