Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

3. května 2017
Částka 2/2017 (pdf, 68 kB)

 • Směrnice Ministerstva financí č. j. MF-929/2017/3404-9 ze dne 3. dubna 2017 o postupu obecních úřadů při poskytování informací nezbytných pro výkon dozoru podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 27. února 2017 č. 160 o Revizi a aktualizaci Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období let 2011 až 2020 s platností od roku 2017
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 8. března 2017 č. 180 o Plánu operační přípravy státního území České republiky na léta 2017 až 2020
 • Sdělení Ministerstva vnitra o stanovení obce Větřní městem
 • Sdělení Ministerstva vnitra - Seznam platných právních předpisů a směrnic týkající se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2016
 • Sdělení Ministerstva vnitra

21. února 2017
Částka 1/2017 (pdf, 7,6 MB)

 • Metodický pokyn Ministerstva zemědělství čj. 74020/2016-MZE-15000 ze dne 22. prosince 2016
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 5. prosince 2016 č. 1088 k aktualizaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 19. prosince 2016 č. 1169 o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2017
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 9. ledna 2017 č. 11 k postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu v roce 2017
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 9. ledna 2017 č. 12 o 1. aktualizaci Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 9. ledna 2017 č. 13 ke Koncepci památkové péče v České republice na léta 2017-2020
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 16. ledna 2017 č. 34 o Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 16. ledna 2017 č. 36 o změně usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2015 č. 954, o státním integračním programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících
 • Informace k seznamu akreditovaných vzdělávacích institucí
 • Sdělení Ministerstva vnitra
 • Věcný rejstřík - Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí v roce 2016 (ročník 14)

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí (archiv) - 2016, 2015, 20142013, 2012, 201120102009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001


Odbor všeobecné správy, 28. března 2017

vytisknout  e-mailem