Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - NGUYEN XUAN Long

Č.j.: OAM-1543-10/ZR-2014 

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Jihočeský kraj
 Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice

Č.j.: OAM-1543-10/ZR-2014                                                                
                                                                                                          České Budějovice, 12. února 2018VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení                   § 165 písm.j) a r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení o zrušení povolení k trvalému pobytu podle § 77 odst. 1 písm. c) zák.č. 326/1999 Sb., cizince pana NGUYEN XUAN Long,                          nar. 19.06.1964, st. přísl. Vietnamská socialistická republika, bytem: neznámo

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí o zrušení povolení k trvalému pobytu, č.j. OAM-1543-9/ZR-2014 ze dne                     09. února 2018,

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť je výše jmenovaný cizinec neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, v úředních hodinách                   (pondělí a středa  8.00 – 17.00 hod., úterý a čtvrtek 8.00 – 12.00),  a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


PhDr. Tomáš Nájemník
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 13. 02. 2018
Svěšeno dne: 01. 03. 2018

vytisknout  e-mailem