Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - MOUROU Jaafar

č.j.: OAM-2799-11/ZR-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha I
Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6

č.j.: OAM-2799-11/ZR-2017          Praha 2.února 2018
          Počet listů: 1


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost


Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení o ukončení platnosti povolení k přechodnému pobytu podle § 87f odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb., pan MOUROU Jaafar, nar. 17.05.1984, st. přísl. Tuniská republika, trvale bytem: Víta Nejedlého 869/7, Praha 3


oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:


- Usnesení o ustanovení opatrovníka ve věci ukončení platnosti povolení k přechodnému pobytu č.j. OAM-2799-10/ZR-2017, ze dne 02.02.2018, adresované výše jmenovanému panu MOUROU Jaafar, nar. 17.05.1984, st. přísl. Tuniská republika, trvale bytem: Víta Nejedlého 869/7, Praha 3.
Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť přepravce Česká pošta písemnost vrátil s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý a tudíž jde o osobu, jíž se prokazatelně nedaří doručovat.
Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Žukovského 888/2, Praha 6, v úředních hodinách v Po a St od  8.00 – 16.00, Út a Čt od 8.00 – 14.00   a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


Lucie Havlíková, DiS.
vrchní referent


Vyvěšeno dne: 13. 2. 2018
Sejmuto dne: 

vytisknout  e-mailem