Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - KOWACKI Grzegorz Wladyslaw

Č.j.: OAM-14613-9/MC-2018 

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Plzeňský kraj
Slovanská alej 26, 307 51 Plzeň

Č.j.: OAM-14613-9/MC-2018                                                                                        Plzeň 12. února 2018
                 Počet listů: 1


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) ve věci správního řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu dle ust. § 98a odst. 2, zák. č. 326/1999 Sb. zahájeného na návrh vlastníka nemovitosti dne 17.01.2018 cizinci KOWACKI Grzegorz Wladyslaw, r. 1989, státní příslušnost Polská republika, hlášen na adrese: Buková 95, 334 52 Buková,

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:


Výzva k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí, č.j.: OAM-14613-8/MC-2018 ze dne 24.01.2018, adresované výše jmenovanému.


Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jde o osobu neznámého pobytu.


Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Slovanská alej 2046/26, 307 51 Plzeň, v úředních hodinách v Po, St       8.00 – 12.00, 12:30 – 17:00 a Út, Čt 8:00 – 12:00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


Zuzana Kubíčková
odborný referentVyvěšeno dne: 12.02.2018
Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem