Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - DOGSOM Bayarbaatar

Č.j.: OAM-2653-11/ZR-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Střední Čechy
pracoviště Mladá Boleslav
Štefánikova 1304, 293 01 Mladá Boleslav

Č.j.: OAM-2653-11/ZR-2017                                                                     Praha 12.02.2018
   Počet listů: 1


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 14.08.2017 (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o zrušení platnosti zaměstnanecké karty dle ust. § 46e odst. 1 písm. b) zák. č. 326/1999 Sb., pana DOGSOM Bayarbaatar, nar. 07.07.1985, státní příslušnost: Mongolsko, bytem: neznámo,

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí - ze dne 09.02.2018, č.j. OAM-2653-10/ZR-2017 adresováno výše jmenovanému panu DOGSOM Bayarbaatar, nar. 07.07.1985, státní příslušnost: Mongolsko.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát je na uvedené adrese neznámý.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Štefánikova 1304, Mladá Boleslav, v úředních hodinách  v  Po a St 8.00 – 17.00,  Út a Čt 8.00 – 14.00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


Kozáková Petra
rada


Vyvěšeno dne: 13.02.2018
Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem