Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - BELTRAMI Paul

Č.j. OAM-288832-10/MC-2017 

 M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Jihomoravský kraj
Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno

Č.j. OAM-288832-10/MC-2017                                                                          Brno 12. února 2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu na území dle ust. § 46 odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb.,správní řád, (dále jen správní řád) s odkazem na
ust. § 98a odst. 1 písm. d) zák.č. 326/1999 Sb., pana BELTRAMI Paul, nar. 26. 8. 1966, státní příslušnost Spojené království Velké Británie a Severního Irska, místo hlášeného pobytu bratří Čapků 383/12, 612 00 Brno,

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území dle ust. § 98a zák. č. 326/1999 Sb., č.j. OAM-288832-9/MC-2017, adresované výše jmenovanému.

Písemnosti jsou v souladu s  ust. § 25 odst. 1 správního řádu doručovány veřejnou vyhláškou, neboť v průběhu řízení bylo zjištěno, že adresát se z uvedené adresy odstěhoval a tudíž jde o osobu, které se nedaří doručovat.

Adresát si může uvedené písemnosti vyzvednout na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, Hněvkovského 30/65, PSČ 617 00 Brno, každý pracovní den mimo pátku v úředních hodinách v pondělí a středu od 08:00 hod. do 17:00 hod. a v úterý a čtvrtek od 08:00 hod. do 14:00 hod., a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


            
Mgr. Miroslav Dohnal
vedoucí Oddělení pobytového správního řízení
Jihomoravský kraj  

Vyvěšeno dne: 13. 2. 2018
Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem