Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - BEKH Sergii

Č.j.: OAM-1091-10/ZM-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec 1

Č.j.: OAM-1091-10/ZM-2017                                                                   Liberec 6.2.2018
Počet listů: 1


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení ve věci udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele držitele zaměstnanecké karty dle ust. § 42g odst. 7 zák. č. 326/1999 Sb. pana BEKH Sergii, nar. 28.9.1979, státní příslušnost: Ukrajina, bytem: Bardějovská 2466/18, 470 06 Česká Lípa

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele č.j. OAM-1091-9/ZM-2018 ze dne 30.01.2018, adresované panu BEKH Sergii, nar. 28.9.1979, státní příslušnost: Ukrajina, bytem: Bardějovská 2466/18, 470 06 Česká Lípa
Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s. p. písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát nemá domovní schránku a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.
Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese: Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec 1, v úředních hodinách Po a St 8.00 - 17.00, Út a Čt 8.00 - 14.00 a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.Ing. Pavel Kraus
vedoucí oddělení


Vyvěšeno dne: 09.02.2018
Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem