Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - YOVNI Yurii

Č.j.: OAM-13745-18/PP-2017 

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Plzeňský kraj
Oddělení pobytu cizinců Plzeňský kraj, Slovanská alej 2046/26, 307 51 Plzeň

Č.j.: OAM-13745-18/PP-2017
Plzeň 12. února 2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení          § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.), v řízení ve věci povolení k přechodnému pobytu podle ustanovení § 87b zákona č. 326/1999 Sb., pana YOVNI Yurii, ročník 1983, státní příslušnost: Ukrajina, poslední místo hlášeného pobytu Žižkova 87, 349 01 Stříbro

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:


Výzva k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí, č.j. OAM-13745-17/PP-2017 ze dne 12.02.2018.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť šetřením pomocí pobytové kontroly bylo zjištěno, že žadatel na uvedené adrese nebydlí. Správní orgán tedy považuje žadatele za osobu neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Slovanská alej 2046/26, 307 51 Plzeň, v úředních hodinách v Po, St        8.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00 a Út, Čt 8.00 – 12.00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


Zuzana Kubíčková
odborný referent


Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem