Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - YAKYM Bohdan

Č.j.: OAM-11844-19/ZM-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pro pracovní migraci
P. O. Box 15, 701 00 Ostrava

Č.j.: OAM-11844-19/ZM-2017

Ostrava: 10.10.2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty cizinci dle ust. § 42g zák. č.326/1999 Sb., pan YAKYM Bohdan, nar. 1.5.1981, st. přísl. Ukrajina, bez pobytu na území České republiky, adresa v zemi původu: Vidrodžennja 1/45, 82 083 Pustomyty, Ukrajina.

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Usnesení o zastavení řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty č. j. OAM-11844-15/ZM-2017, ze dne 8.6.2018, adresované výše jmenovanému prostřednictvím Zastupitelského úřadu ČR ve Lvově.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť se písemnost opakovaně nepodařilo doručit žadateli prostřednictvím zastupitelského úřadu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 14.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Pavla Novotná
ředitelka odboru

Ing. Karel Čermák
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 11.10.2018

Sejmuto dne: 27.10.2018

vytisknout  e-mailem