Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - TRAN Van Linh

Č.j.: OAM-8139-15/PP-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem

Č.j.: OAM-8139-15/PP-2017
Ústí nad Labem 08. 02. 2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnosti

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení ve věci vydání povolení k přechodnému pobytu podle ust. § 87b zák. č. 326/1999 Sb., pan TRAN Van Linh, nar. 20. 05. 1987, st. přísl. Vietnamská socialistická republika, bytem Kamenická  408/25, 405 02 Děčín


oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
možnost převzít následující písemnosti:


rozhodnutí č.j. OAM-8139-14/PP-2017 ze dne 29. 01. 2018 adresované panu TRAN Van Linh, nar. 20. 05. 1987, st. přísl. Vietnamská socialistická republika, bytem Kamenická  408/25, 405 02 Děčín


Písemnosti jsou v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, v platném znění, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s. p., písemnosti vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý, a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.


Adresát si může uvedené písemnosti vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem v úředních hodinách Po a St 8.00 - 17.00, Út a Čt 8.00 - 14.00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.Ing. Hana Stará
vedoucí oddělení


Vyvěšeno dne: 12.02.2018
Sejmuto dne: 28.02.2018

vytisknout  e-mailem