Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - TAVAKOLI KESHEH Sadaf

Č.j.: OAM-20530-16/DP-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytů cizinců Praha III
Hládkov 682/9, 169 00  Praha 6 - Střešovice

Č.j.: OAM-20530-16/DP-2017

Praha 16.4.2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění účinném do 14.8.2017, v řízení o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu dle ust. § 42 zák. č. 326/1999 Sb., (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.), paní TAVAKOLI KESHEH Sadaf, nar. 22.4.1999, státní příslušnost: Iránská islámská republika, na území ČR bytem: Slavíkova 1198/14, 130 00  Praha 3  

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnosti:

Rozhodnutí: č.j.: OAM-20530-15/DP-2017 adresovaná výše jmenované paní TAVAKOLI KESHEH Sadaf, nar. 22.4.1999, státní příslušnost: Iránská islámská republika, na území ČR bytem: Slavíkova 1198/14, 130 00  Praha 3.

Písemnosti jsou v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost vrátila s odůvodněním, že je adresát na uvedené adrese neznámý, a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Hládkov 682/9, 169 00  Praha 6 - Střešovice, v úředních hodinách v Po a St 8:00 – 16:30, Út a Čt 8:00 – 14:30, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Lenka Vyhnalová
referent bezpečnosti státu

Vyvěšeno dne:  16.4.2018

Sejmuto dne:  2.5.2018

vytisknout  e-mailem