Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SUROVOV Anton

Č.j.: OAM-848-24/ZM-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pro pracovní migraci
P.O.BOX 15, 701 00 Ostrava 1

Č.j.: OAM-848-24/ZM-2017

Ostrava 12. 10. 2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o vydání zaměstnanecké karty cizinci dle ust. § 42g zák. č.326/1999 Sb., pan SUROVOV Anton, nar. 06. 07. 1992, st. přísl. Ruská federace, bez pobytu na území České republiky, adresa v zemi původu: ul. Luhovaja 11, byt 1, Pridorozhnyj, Samarska oblast, Ruská federace (dále jen „účastník řízení“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti, č.j. OAM-848-20/ZM-2017, ze dne 07. 06. 2018, adresované výše jmenovanému prostřednictvím Zastupitelského úřadu ČR v Moskvě.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť do dnešního dne se nepodařilo prostřednictvím ZÚ v Moskvě tuto písemnost žadateli doručit.

Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice, v jeho úředních hodinách v pondělí a středu od 08.00 – 14.30 hod. a v úterý a ve čtvrtek od 08.00 – 13.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Alan STRYJA
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 12. 10. 2018

Svěšeno dne: 28. 10. 2018

vytisknout  e-mailem