Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - STAVRIIANI Vladyslav

Č.j.: OAM-215-9/PP-2018 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Olomoucký kraj
U Výstaviště 3183/18, 750 02  PŘEROV

Č.j.: OAM-215-9/PP-2018

Přerov 12. ledna 2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu na území České republiky dle ust. § 87b zák. č. 326/1999 Sb., pana: STAVRIIANI Vladyslav, nar. 10.02.1997, státní příslušnost: Ukrajina, hlášená adresa na území: Pavelčákova 442/16, 779 00  Olomouc

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnosti:

Výzva k odstranění vad žádosti, č.j. OAM-215-7/PP-2018, ze dne 05.01.2018

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát je osobou neznámého pobytu.

Adresát si může uvedené písemnosti vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese U Výstaviště 3183/18, 750 02 Přerov, v úředních hodinách v Po a St 8.00 – 17.00,  Út a Čt 8.00 – 12.00,  a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ing. Michaela Kaukušová
rada

Vyřizuje: Ing. Michaela Kaukušová
Tel.: 974 760 395

Vyvěšeno dne: 12.01.2018

Sejmout dne: 27.01.2018

vytisknout  e-mailem