Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SINIUTINA Evgeniia

Č.j.: OAM-20655-9/DP-2017 

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců, Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary

Č.j.: OAM-20655-9/DP-2017
Karlovy Vary 13. 02. 2018
Počet listů: 1


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák. č 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu dle ust. § 42d zák. č. 326/1999 Sb., paní SINIUTINA Evgeniia, nar. 23.10.1998, st. přísl. Ruská federace, bytem Hlavní třída 390/14a, 353 01 Mariánské Lázně.

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnosti:


Vyrozumění o pokračování v řízení, č.j. OAM-20655-7/DP-2017 ze dne 22.01.2018 a Usnesení o zastavení řízení, č.j. OAM-20655-8/DP-2017 ze dne 29.01.2018, adresované výše jmenované.

Písemnosti jsou v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnosti vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát si může uvedené písemnosti vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese, Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary, v době pondělí a středa od 08:00 do 17:00 hod., úterý a čtvrtek od 08:00 do 12:00 hod., a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Jana Puškelová
odborný referent


Vyvěšeno dne: 13.02.2018
Sejmuto dne:   

vytisknout  e-mailem