Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - PAPA Ergys

Č.j.: OAM-303369-8/MC-2017 

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců
Beskydská 2061, 738 19 Frýdek - Místek

Č.j.: OAM-303369-8/MC-2017
                                                                                                                Frýdek - Místek  12. 2. 2018
                                                                                                                Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle ust. § 98a odst. 2 zák.č. 326/1999 Sb. pana PAPA Ergys, nar. 11.11.1984, státní příslušnost: Albánská republika, místem hlášeného pobytu: Čs. armády 1381, 742 58 Příbor

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí ve věci zrušení místa hlášeného pobytu č.j. OAM-303369-7/MC-2017 ze dne 12.2.2018 adresovanou výše jmenovanému.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek, v úředních hodinách v Po - St 8.00 – 16.00 hod. a Út - Čt 8.00 – 11.00 hod. a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

                                                                                                                


                                                                                                                    
                                                                                                      Bc. Jana Michálková
                                                                                                          ministerský rada


Vyvěšeno dne: 13.2.2018
Sejmuto dne: 28.2.2018

vytisknout  e-mailem