Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - PANOV Jovan

Č.j. OAM-301-4/ZR-2018 

 M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Jihomoravský kraj
Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno

Č.j. OAM-301-4/ZR-2018                                                                                  Brno 12. února 2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení o zrušení platnosti zaměstnanecké karty dle ust. § 46e odst. 1 zák.č. 326/1999 Sb., pana PANOV Jovan, nar. 10. 6. 1978, státní příslušnost Bývalá jugoslávská republika Makedonie, místo hlášeného pobytu  na území České republiky Hutník 1048, 698 01 Veselí nad Moravou,

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:

Oznámení o zahájení správního řízení o zrušení platnosti zaměstnanecké karty dle ust. § 46e odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb., č.j. OAM-301-3/ZR-2018,  adresovanou výše jmenovanému.

Písemnost je v souladu s  ust. § 25 odst. 1 správního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť v průběhu řízení bylo zjištěno, že adresát je na uvedené adrese neznámý a tudíž jde o osobu, které se nedaří doručovat.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, Hněvkovského 30/65, PSČ 617 00 Brno, každý pracovní den mimo pátku v úředních hodinách v pondělí a středu od 08:00 hod. do 17:00 hod. a v úterý a čtvrtek od 08:00 hod. do 14:00 hod., a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


             
Mgr. Miroslav Dohnal
vedoucí Oddělení pobytového správního řízení
Jihomoravský kraj  

Vyvěšeno dne: 13. 2. 2018
Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem