Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - PANINA Daria

Č.j.: OAM-12655-17/ZM-2017 

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců, Pod Vrškem 5360, 762 48 Zlín

Č.j.: OAM-12655-17/ZM-2017

Zlín 11.1.2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, kterou podala paní PANINA Daria, nar. 25.09.1994, státní příslušnost: Rusko, bytem: Bakalovo nábřeží 5/5,Brno-Štýřice, 639 00, zastoupena zmoc. zástupcem: Ing. Marek Zapletal, bytem: Žeranovice 43, 769 01, Žeranovice

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva k převzetí průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu, č.j. OAM-12655-17/ZM-2017 ze dne 5.1.2018 adresované výše jmenované.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát je na uvedené adrese neznámý, a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Pod Vrškem 5360, 762 48 Zlín, každý pracovní den mimo pátku v úředních hodinách pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod, úterý a čtvrtek od 8.00 do 11.30 hod, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Filip Zeman
odborný referent

Vyvěšeno dne: 11.1.2018

Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem