Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - PALETYCH Mariana

Č. j. MV-87182-5/SO-2015 

KOMISE PRO ROZHODOVÁNÍ VE VĚCECH POBYTU CIZINCŮ
nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, Poštovní schránka 155/SO

Č. j. MV-87182-5/SO-2015

Praha 6. dubna 2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (dále jen „Komise“) jako věcně příslušný správní orgán podle § 170a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o odvolání paní PALETYCH Mariana, nar. 10. 7. 1993, st. příslušnost Ukrajina, proti usnesení Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, č. j. OAM-5568-9/ZM-2014, kterým bylo zamítnuto řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty,

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

rozhodnutí Komise č. j. MV-87182-4/SO-2015 ze dne 12. 2. 2018 ve věci žádosti o vydání zaměstnanecké karty.

Písemnost je doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovanÁ je osobou neznámého pobytu, které se prokazatelně nedaří doručovat.

Adresátka si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru správního Ministerstva vnitra, na adrese Kupeckého 843/6, 149 00 Praha 4 (vchod naproti Modré škole), v úředních hodinách v Po až Pá 8.00 – 15.00, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Vyvěšeno dne:  16. 4. 2018

Sejmuto dne:  2. 5. 2018

Mgr. Lukáš Horňák
předseda VII. senátu Komise pro rozhodování
ve věcech pobytu cizinců

vytisknout  e-mailem