Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - MULITSA Yauheni

Č.j.: OAM-307521-6/MC-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Plzeňský kraj
pracoviště Klatovy
Dragounská 130, 339 01 Klatovy

Č.j.: OAM-307521-6/MC-2017

Klatovy 12.01.2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) ve věci předvolání účastníka řízení k převzetí výjezdního příkazu a odevzdání zaměstnanecké karty, cizince MULITSA Yauheni, r. 1995, st. přísl. Běloruská republika, hlášen na adrese: Strážovská 765, 340 22 Nýrsko,

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Předvolání účastníka řízení, č.j.: OAM-307521-5/MC-2017 ze dne 20.12.2017, adresované výše jmenovanému.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát si může uvedené písemnosti vyzvednout na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Dragounská 130, 339 01 Klatovy, v úředních hodinách v Út, Čt: 8.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 a Po, St, Pá pouze na vyzvání správním orgánem a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Aneta Šímová
vrchní referent

Vyvěšeno dne: 12.01.2018

Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem