Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - MOTTA RAVACCI PIRES André

Č.j.: OAM-30344-8/DP-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I – Staré Město

Č.j.: OAM-30344-8/DP-2017

Praha 9. ledna 2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle ust. § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, ve správním řízení o žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem studia, podané dle ust. § 44a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců (dále jen zákon č. 326/1999 Sb.), panem MOTTA RAVACCI PIRES André, nar.: 16.04.1997, státní příslušnost: Brazilská federativní republika, na území České republiky přihlášen k pobytu na adrese: Skalní 493/1, 460 05 Liberec V - Kristiánov,

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva k odstranění vad žádosti, č.j.: OAM-30344-7/DP-2017, ze dne 12.12.2017, adresované panu MOTTA RAVACCI PIRES André, nar.: 16.04.1997, státní příslušnost: Brazilská federativní republika, adresa: Skalní 493/1, 460 05 Liberec V – Kristiánov.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát nemá domovní schránku, a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese: Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I – Staré Městov úředních hodinách v  Po a St. 8.00 – 17.00,  Út. a Čt. 8.00 – 14.00,  a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

z pověření
Ing. Pavel Kraus
vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne:  12. 1. 2018

Svěšeno  dne:

vytisknout  e-mailem