Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - MIJAJLOVIĆ Vojislav

Č.j.: OAM-659-12/ZR-2018 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Královéhradecký kraj
Ulrichovo nám. 810/4, 500 02 Hradec Králové

Č.j.: OAM-659-12/ZR-2018

Hradec Králové 3. 7. 2018
Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) ve věci zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, jehož držitelem je pan MIJAJLOVIĆ Vojislav, nar. 5. 8. 1964, státní příslušnost Srbská republika, bytem Hradecká 816, 506 01 Jičín (dále jen „cizinec“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva k seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí č.j. OAM – 659-9/ZR-2018  ze dne 25. 6. 2018
Rozhodnutí o zrušení povolení k dlouhodobému pobytu č.j. OAM – 659-11/ZR-2018  ze dne 3. 7. 2018

Písemnost je v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručována veřejnou vyhláškou, neboť podle sdělení Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, odboru cizinecké policie, oddělení pobytových agend se účastník řízení na uvedené adrese nikdy nezdržoval. Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa v ČR, na kterou by bylo možno výše uvedenému cizinci doručovat. Sám cizinec správní orgán v  mezičase nekontaktoval, a tedy ani zjistit místo pobytu přímo od cizince nebylo možné. Dle správního orgánu je tak cizinec osobou neznámého pobytu.

Cizinec si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Ulrichovo nám. 810, 500 02 Hradec Králové, a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod.,  Út a Čt 8.00 – 11.30 hod.,  a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ing. Tomáš Flamík
vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne:  3. 7. 2018

Svěšeno dne:  19. 7. 2018

vytisknout  e-mailem