Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - MANOHARAN Yuvabrabhu

Č.j.: OAM-24998-16/ZM-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Jihomoravský kraj
Hněvkovského 30/65 , 617 00 Brno

Č.j.: OAM -24998-16/ZM-2017

Brno, 16.4.2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnosti

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty § 42g odst. 5 zák.č. 326/1999 Sb., za účelem zaměstnání, pan MANOHARAN Yuvabrabhu, nar. 19.1.1993, státní příslušnost: Indická republika, bytem: Horní 105/14. 639 00 Brno

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva  k  osobní  účasti na úkonu v řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty, č.j. OAM-24998-15/ZM-2017, ze dne 6. 4. 2018, adresované výše jmenovanému.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnosti vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý, a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát si může uvedené písemnosti vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno v jeho úředních hodinách v Po a St 8.00 – 17.00,  Út a Čt 8.00 – 14.00,  a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ilona Kovaříková
odborný referent

Vyvěšeno dne: 16.4.2018

Svěšeno dne:

vytisknout  e-mailem