Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - MÁHÁNEC László / MÁHÁNEC Henrietta / MÁHÁNEC Gabriella

Č.j.: OAM-17839-11/PP-2017, OAM-17851-10/PP-2017, OAM-17853-10/PP-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Jihomoravský kraj
Hněvkovského 30/65 , 617 00 Brno

Č.j.: OAM-17839-11/PP-2017
        OAM-17851-10/PP-2017
        OAM-17853-10/PP-2017

Brno, 11. ledna 2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o potvrzení o přechodném pobytu, kterou podal pan MÁHÁNEC László, nar. 08. 06. 1972, st. přísl. Maďarsko, paní MÁHÁNEC Henrietta, nar. 02. 05. 1994, st. přísl. Maďarsko a paní MÁHÁNEC Gabriella, nar. 21. 06. 1974, st. přísl. Maďarsko, bytem: Přízova 281/12, 602 00 Brno,

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Předvolání k výslechu, č.j. OAM-17839-11/PP-2017, OAM-17851-10/PP-2017 a OAM-17853-10/PP-2017, ze dne 05. 01. 2018 adresované výše jmenovanému účastníku řízení, panu MÁHÁNEC László,

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa v ČR, na kterou by bylo možno výše uvedenému cizinci doručovat. Cizinec není zapsán v žádném z veřejně dostupných rejstříků a jiná adresa, než na kterou správní orgán písemnost doručoval, není nikde uvedena. Sám cizinec správní orgán v mezičase nekontaktoval, a tedy ani možnost zjistit místo pobytu účastníka řízení od něj samotného nebylo možné. Dle správního orgánu tak je účastník řízení osobou neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, v jeho  úředních hodinách v Po a St 8.00 – 17.00,  Út a Čt 8.00 – 14.00,  a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Miroslav Dohnal
vedoucí Oddělení pobytového správního řízení
Jihomoravský kraj

Vyvěšeno dne: 12. 01. 2018

Svěšeno dne:   

vytisknout  e-mailem