Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - LESHCHENKO ANDRII

Č.j.: OAM-29731-10/ZM-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha
Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6

Č.j.: OAM-29731-10/ZM-2017                                                            Praha 8. ledna 2017
   Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o  souhlas změny zaměstnavatele dle ust. § 42g zák. č. 326/1999 Sb., pan LESHCHENKO ANDRII, nar. 15.09.1986, st. příslušnost Ukrajina, na území ČR bytem: PRAHA 8-DOLNÍ CHABRY, VELEMÍNSKÁ 880/24 , 

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:

- Výzva seznámení se spisem: č.j.: OAM-29731-9/ZM-2017 ze dne 29.01.2018, adresováno výše jmenovanému panu LESHCHENKO ANDRII, nar. 15.09.1986, st. příslušnost Ukrajina, na území ČR bytem: PRAHA 8-DOLNÍ CHABRY, VELEMÍNSKÁ 880/24.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý, a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.


Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6, v úředních hodinách v Po a St 8.00 – 16.00, Út a Čt 8.00 – 14.00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.Lucie Havlíková, DiS.
vrchní referent


Vyvěšeno dne:  13. 2. 2018
Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem