Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - LEHACH Mykola

Č.j.: OAM-9479-22/PP-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
P.O. Box 42, 100 05 Praha 105

Č.j.: OAM-9479-22/PP-2017

Praha 10.10.2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění platném do 14.08.2017, (dále jen „zákona č. 326/1999 Sb.“) v řízení o žádosti o povolení k přechodnému dle ust. § 87b zákona č. 326/1999 Sb., pana Mykola Lehach, nar. 19.04.1996, st. příslušnost: Ukrajina, bytem: Milady Horákové 818/52, 170 00 Praha 7,

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Předvolání k výslechu, č.j. OAM-9479-19/PP-2017, ze dne 24.09.2018, adresované účastníkovi řízení panu Mykola Lehach, nar. 19.04.1996, bytem: Milady Horákové 818/52, 170 00 Praha 7.
Oznámení o provedeném úkonu v rámci řízení, č.j. OAM-9479-21/PP-2017, ze dne 24.09.2018, adresované účastníkovi řízení panu Mykola Lehach, nar. 19.04.1996, bytem: Milady Horákové 818/52, 170 00 Praha 7.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem podle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost opakovaně vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedené adrese neznámý. Adresa pro doručování nebyla správnímu orgánu sdělena.

Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Žukovského 888/2, Praha 6, v úředních hodinách v Po a St 8.00 – 17.00, Út a Čt 8.00 – 15.00,  a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Bc. Alena Kočová
ministerský rada

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 11.10.2018

Svěšeno dne: 27.10.2018

vytisknout  e-mailem