Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - KUNITCKII Aleksei

Č.j.: OAM-24603-7/ZM-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha I
Žukovského 888/2, 161 00, Praha 6 - Ruzyně

Č.j.: OAM-24603-7/ZM-2017                                                              Praha 31.01.2018 
   Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost


Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o  prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty dle ust. § 44a odst. 9 ve spojení s 42g odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb., pan KUNITCKII Aleksei, nar. 01.08.1995, státní příslušnost: Ruská federace, na území ČR bytem: Slévačská 744/1, 198 00, Praha 9 – Hloubětín

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnosti:

- Výzva k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí č.j.: OAM-24603-6/ZM-2017 ze dne 04.01.2018, adresováno výše jmenovanému panu KUNITCKII Aleksei, nar. 01.08.1995, státní příslušnost: Ruská federace, na území ČR bytem: Slévačská 744/1, 198 00, Praha 9 - Hloubětín.


Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004, správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost vrátila s odůvodněním, že zásilku nebylo možné vložit do schránky ani na jiné vhodné místo a adresát na uvedené adrese nebydlí.


Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Žukovského 888/2, 161 00, Praha 6 - Ruzyně, v úředních hodinách v Po a St 8.00 – 16.00, Út a Čt 8.00 – 14.00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.Lucie Havlíková, DiS.
vrchní referent

Vyvěšeno dne:  13. 2. 2018
Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem