Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - KUJUNDŽIĆ Slaviša

Č.j.: OAM-31201-22/ZM-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pro pracovní migraci
P. O. Box 15, 701 00 Ostrava

Č.j.: OAM-31201-22/ZM-2017

Ostrava: 10.10.2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty cizinci dle ust. § 42g zák. č.326/1999 Sb., pan KUJUNDŽIĆ Slaviša, nar. 8.1.1983, st. přísl. Srbská republika, bez pobytu na území České republiky, adresa v zemi původu: Braće Dronak 6, Novi Sad, Srbská republika.

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání zaměstnanecké karty, č. j. OAM-31201-17/ZM-2017 ze dne 21.4.2018, adresované výše jmenovanému prostřednictvím Zastupitelského úřadu ČR v Bělehradu.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť se do 4 měsíců ode dne odeslání písemnosti zastupitelským úřadem nevrátila zastupitelskému úřadu doručovaná písemnost nebo doklad stvrzující, že byla písemnost doručena.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 14.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Pavla Novotná
ředitelka odboru

Ing. Karel Čermák
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 11.10.2018

Sejmuto dne: 27.10.2018

vytisknout  e-mailem