Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - KÜHL Jan

Č.j.: OAM-190-10/ZR-2018 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Ústecký kraj
Jiráskova 5338, Chomutov

Č.j.: OAM-190-10/ZR-2018                                                                          Chomutov 13.02.2018
                                                                                                                      Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení o zrušení  povolení k trvalému pobytu dle ust. § 87l odst. 1 písm. g) zák.č. 326/1999 Sb., panu KÜHL Jan, nar.  01.09.1971, státní příslušnost: Německo, bytem: Dr. Václava Kůrky 2835, 438 01 Žatec

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:

- Oznámení o zahájení správního řízení č.j.: OAM-190-2/ZR-2018 ze dne 23. ledna 2018, adresováno výše jmenovanému panu KÜHL Jan, nar.  01.09.1971, státní příslušnost: Německo, bytem: Dr. Václava Kůrky 2835, 438 01 Žatec.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Jiráskova 5338, Chomutov, v úředních hodinách v Po a St 8.00 – 15.00,  Út a Čt 8.00 – 14.00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.Bc. Blanka Ztratilová
Ministerský rada


Vyvěšeno dne:  13.02.2018
Sejmuto dne:  1.3.2018

vytisknout  e-mailem