Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - KUBOONYA-ARAK Pijitra

Č.j.: OAM-16636-14/DP-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Jihomoravský kraj
Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno

Č.j.: OAM-16636-14/DP-2017

Brno,13.dubna 2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) ve věci žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu dle ust. § 44a zák.č. 326/1999 Sb., kterou podala dne 04.07.2017 paní KUBOONYA- ARAK Pijitra, nar. 17.03.1994, státní příslušnost: Thajské království, bytem : 625 00 Brno, spodní 657/12

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnosti:

Vyrozumění o možnosti seznámit  se spodklady pro vydání rozhodnutí a vyjádřit se k nim č.j. OAM-16636-13//DP-2017 ze dne 09.04.2018 adresované výše jmenované  účastnici řízení

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť není v současnosti znám pobyt jmenovaného a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát  si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Hněvkovského 65, Brno, v úředních hodinách v Po a St 8.00 – 17.00, Út a Čt 8.00 – 14.00,  a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Miroslav  Dohnal
vedoucí Oddělení pobytového správního řízení
Jihomoravský kraj

Zpracoval: Radoslav Sapák

Vyvěšeno dne:  17.04.2018

Sejmuto dne:  03.05.2018

vytisknout  e-mailem