Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - KHOROKHORDINA Maria

Č.j.: OAM-18521-20/PP-2016 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6


Č.j.: OAM-18521-20/PP-2016
Praha 31. ledna 2018
  Počet listů: 1


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost


Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen „zákon č. 326/1999 Sb.“) ve správním řízení o žádosti o povolení k přechodnému pobytu na území dle ust. § 87b odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., paní KHOROKHORDINA Maria, nar. 16.6.1991, st. přísl. Ruská federace, na území ČR bytem: Hybešova 521/9, 186 00, Praha 8

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:


Usnesení dle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, č.j. OAM-18521-18/PP-2016, ze dne 14.9.2017, adresované účastníku řízení, panu SURMA Scott Zdenko, nar. 18.12.1991, st. přísl.: Slovenská republika, bytem: Hybešova 521/9, 186 00, Praha 8.
Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť v průběhu řízení bylo zjištěno, že adresát je na uvedené adrese neznámý.


Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, na adrese Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6, v úředních hodinách v pondělí a středu od 8:00 do 16:00 hod. a v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod., a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.
Lucie Havlíková, DiS.
vrchní referent


Vyvěšeno dne: 13. 2. 2018


Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem