Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - KASINOV Maksim

Č.j.: OAM-21802-11/DP-2017 

 M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha I
Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

Č.j.: OAM-21802-11/DP-2017                                                          Praha 1. února 2018
Počet listů: 1


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle ust. § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 14.08.2017, ve správním řízení
o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, podané dle ust. § 42d zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců (dále jen zákon č. 326/1999 Sb.), nezl.: KASINOV Maksim, nar.: 23.08.2000, státní příslušnost: Ruská federace, na území České republiky přihlášen k pobytu na adrese: Koněvova 93/198, 130 00 Praha 3 - Žižkov,

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:


Usnesení, č.j.: OAM-21802-9/DP-2017, ze dne 08.01.2018, adresované nezl.: KASINOV Maksim, nar.: 23.08.2000, státní příslušnost: Ruská federace, adresa: Koněvova 93/198, 130 00 Praha 3 - Žižkov.


Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát nemá domovní schránku, a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.


Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese: Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6 - Ruzyně,  v úředních hodinách v  Po a St. 8.00 – 16.00,  Út. a Čt. 8.00 – 14.00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


         
Lucie Havlíková, DiS.
                                                                                                  vrchní referent                                


Vyvěšeno dne: 13. 2. 2018
Svěšeno  dne: 

vytisknout  e-mailem