Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - KAPTOLA Mykhaylo

Č. j.:OAM-12275-13/ZM-2017 

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Odbor azylové a migrační politiky
pracoviště Chomutov
Jiráskova 5338, 430 03 Chomutov

Č. j.:OAM-12275-13/ZM-2017
Chomutov 12.02.2018
Počet listů: 1


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost


Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o prodloužení doby platnosti  zaměstnanecké karty podle ustanovení § 44a odst. 9 zák. č. 326/1999 Sb., pana KAPTOLA Mykhaylo, nar. 17.10.1962, státní příslušnost: Ukrajina, bytem: Golovinova 1354, 432 01 Kadaň


oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:


Výzva k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí, č. j. OAM-12275-12/ZM-2017 ze dne 27.11.2017 adresované výše jmenovanému.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s. p., i přes zvýšenou aktivitu správního orgánu v podobě opakovaného doručování písemnost vždy vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý.    

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Jiráskova 5338, 430 03 Chomutov, v úředních hodinách Po a St 8.00 – 15.00, Út a Čt 8.00 – 14.00 (pouze pro objednané), a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


Bc. Blanka Ztratilová
ministerský rada


Vyvěšeno dne: 12.02.2018
Sejmuto dne: 28.02.2018

vytisknout  e-mailem