Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - KALUŽÍKOVÁ Raisa

Č.j.: OAM-262262-7/MC-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Č.j.: OAM-262262-7/MC-2017

Ostrava 11.1.2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle ust. § 98a odst. 1 písm d) zák.č. 326/1999 Sb.paní KALUŽÍKOVÁ Raisa, nar. 12.3.1964, st. přísl. Republika Kazachstán, bytem Mongolská č. 1430/18, Ostrava - Poruba

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva k vyjádření účastníka řízení před vydáním rozhodnutí, čj.: OAM-262262-6/MC-2017

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť dle výsledku provedené pobytové kontroly se adresát nezdržuje v místě bydliště a jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice, v úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00, Út a Čt 8.00 – 14.00 a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Gráczová Bronislava
odborný referent
OAMP Ostrava

Vyvěšeno dne: 12.1.2018

Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem