Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - HOUGHTON William Moore

Č.j.: OAM-99-4/ZR-2018 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha I
Žukovského 888/2, Praha 6


Č.j.: OAM-99-4/ZR-2018                                                                           Praha 02.02.2018
  Počet listů: 1


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost


Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o zrušení platnosti víza nad 90 dnů dle ust. § 37 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., pan HOUGHTON William Moore, nar. 14.10.1996, státní příslušnost: Spojené státy americké, na území ČR adresou: Thákurova 550/1, 160 00  Praha 6 - Dejvice  


oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:
                                      
- I. Oznámení o zahájení správního řízení a II. Výzva o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - ze dne  11.01.2018, č.j. OAM-99-3/ZR-2018 adresováno výše jmenovanému, panu HOUGHTON William Moore, nar. 14.10.1996, státní příslušnost: Spojené státy americké.


Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát nemá domovní schránku.


Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Žukovského 888/2, Praha 6, v úředních hodinách v Po a St 8.00 – 16.00, Út a Čt 8.00 – 14.00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

   
  Lucie Havlíková, DiS
  vrchní referentVyvěšeno dne: 13. 2. 2018


Sejmuto dne:
 

vytisknout  e-mailem