Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - GRYTSAN Mariia

Č.j.: OAM-26191-18/DP-2016 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha I
Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6


Č.j.: OAM-26191-18/DP-2016 
Praha 30.01.2018
Počet listů: 1


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost


Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 14.08.2017, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o udělení povolení k dlouhodobému pobytu dle ust. § 45 zák.č. 326/1999 Sb., paní: GRYTSAN Mariia nar. 20. 11. 1957, státní příslušnost: Ukrajina, na území ČR bytem: Freyova  983/25, 19000 Praha 9


oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnosti:


Výzva č.j.: OAM-26191-15/DP-2016 a Usnesení č.j.: OAM-26191-16/DP-2016 ze dne 28.11.2017 adresováno výše jmenované GRYTSAN Mariia nar. 20.11.1957, státní příslušnost: Ukrajina, na území ČR bytem: Freyova  983/25, 19000 Praha 9


Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát na uvedené adrese nemá domovní schránku, a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.


Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6, v úředních hodinách v  Po a St 8.00 – 16.00,  Út a Čt 8.00 – 14.00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.
Lucie Havlíková, DiS.
vrchní referent


Vyvěšeno dne:  13. 2. 2018


Sejmuto dne: 

vytisknout  e-mailem