Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - GORBUSHINA Lidiia

Č.j.: OAM-22236-15/DP-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha I
  Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6
Č.j.: OAM-22236-15/DP-2017                                                            
Praha 26. ledna 2018
Počet listů: 1


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost


Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, jako správní orgán příslušný podle ust. § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 14.08.2017, ve správním řízení o žádosti o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem studia, podané dle ust. § 44a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, (dále jen zákon č. 326/1999 Sb.), paní GORBUSHINA Lidiia, nar. 09.03.1994, státní příslušnost: Ruská federace, bytem: Thákurova 550/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice


oznamuje  
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnosti:


-Výzva k odstranění vad Č.j.: OAM-22236-13/DP-2017 a Usnesení o přerušení Č.j.: OAM-22236-14/DP-2017 ze dne 05.01.2018 adresováno výše jmenované GORBUSHINA Lidiia, nar. 09.03.1994, státní příslušnost: Ruská federace, bytem: Thákurova 550/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.     
  
Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s. p., písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý, a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.


Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6, v úředních hodinách v Po a St 8:00 – 16:00, Út a Čt 8:00 – 14:00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.  
Lucie Havlíková, DiS.
vrchní referent


Vyvěšeno dne:  13. 2. 2018
Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem