Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - GEORGIEV Stojan Ivanov

Č.j.: MV-147062-3/OAM-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Liberecký kraj
Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec

Č.j.: MV-147062-3/OAM-2017

Liberec 10. 1. 2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení zahájeném podáním pana GEORGIEV Stojan Ivanov, bytem: Kladenská 600/7, 460 07 Liberec,

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva k odstranění vad podání, č.j. MV-147062-2/OAM-2017 ze dne 20. 12. 2017, adresovaná výše jmenovanému cizinci.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004, správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý, a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, oddělení pobytu cizinců Libereckého kraje, na adrese: Voroněžská 144/20, 460 01  Liberec, v úředních hodinách v Po a St 8.00 – 17.00 hod. a v Út a Čt 8.00 – 14.00hod. a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ing. Pavel Kraus
vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 12.01.2018

Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem