Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - FIEBIGER Tony

Č.j.: OAM-4472-7/PP-2018 

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Karlovarský kraj
Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary

Č.j.: OAM-4472-7/PP-2018

Karlovy Vary 13.4.2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, jako orgán příslušný podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) ve věci řízení o potvrzení o přechodném pobytu občana EU dle ust. § 87a odst. 1, zákona č. 326/1999 Sb., cizinci FIEBIGER Tony, roč.1987, st. příslušnost Spolková republika Německo,

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva k osobní účasti na úkonu v řízení o žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu, č.j.: OAM-4472-6/PP-2018 ze dne 24.3.2018

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary , v úředních hodinách v Po, St 8.00 – 17.00 a Út, Čt 8.00 – 12.00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Jana Puškelová
odborný referent

Vyvěšeno dne: 16.04.2018  

Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem