Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - DENISYUK Georgi

Č. j.: OAM-230905-4/MC-2018 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
U Výstaviště 18, P. O. BOX  74, 751 52  Přerov 1

K č.j.: OAM-230905-4/MC-2018

Přerov  11.10. 2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.)

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, že

pan DENISYUK Georgi, nar. 14.04.1991, státní příslušnost: Běloruská republika, přihlášen k pobytu na adrese:
Hněvotínská 191/15, 779 00 Olomouc,

má možnost převzít následující písemnost:

Vyrozumění č.j OAM-230905-3/MC-2018 ze dne 19.09. 2018, adresované výše jmenovanému.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost vrátila  zpět s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, Přerov, U Výstaviště 3183/18, ve dnech Po a St od 08.00 do 17. 00 a ve dnech Út. a Čt. od 8.00 do 12.00 hod, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Marie Hendrychová
vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 11.10.2018

Sejmuto dne: 26.10.2018

vytisknout  e-mailem