Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - DAVLYATOV Vakhdat

Č.j.: OAM-26912-20/DP-2016 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha I
  Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6
Č.j.: OAM-26912-20/DP-2016                                                           
Praha 26. ledna 2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, jako správní orgán příslušný podle ust. § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 14.08.2017, ve správním řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem studium, podané dle ust. § 45 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, (dále jen zákon č. 326/1999 Sb.), pan DAVLYATOV Vakhdat, nar.: 25.12.1996, státní příslušnost: Republika Tádžikistán, bytem: Bořivojova 999/101, 130 00 Praha 3 - Žižkov      

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnosti:

- Rozhodnutí Č.j.: OAM-26912-19/DP-2016 ze dne 09.01.2018, adresováno výše jmenovanému DAVLYATOV Vakhdat, nar.: 25.12.1996, státní příslušnost: Republika Tádžikistán, bytem: Bořivojova 999/101, 130 00 Praha 3 - Žižkov.     
  
Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s. p., písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý, a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6, v úředních hodinách v Po a St 8:00 – 16:00, Út a Čt 8:00 – 14:00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.  


Lucie Havlíková, DiS.
vrchní referent


Vyvěšeno dne:  13. 2. 2018
Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem