Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - DANG Van Vinh

Č.j.: OAM- 1770- /ZR-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Jiráskova 5338, 430 01 Chomutov

Č.j.: OAM- 1770-     /ZR-2017
Chomutov 12. února 2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) ve věci správního řízení zahájeného z moci úřední o zrušení povolení k trvalému pobytu na území ČR podle ustanovení § 87e odst. 1 písm. e), zák. č. 326/1999 Sb., s panem DANG Van Vinh, nar. 19.11.1977, státní příslušnost: Vietnamská socialistická republika místo hlášeného pobytu na území ČR: Nová 258, 348 06 Přimda

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:


Předvolání k výslechu svědka č.j. OAM-1770-26/ZR-2017 ze dne 01.02.2018 adresované paní KOVÁČOVÁ Marcela, nar. 17.12.1981, bytem: U Věžových domů 4, 434 01 Most.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Jiráskova 5338, 430 01 Chomutov, v úředních hodinách Po a St od 8.00 – 15.00 hod. a v Út a Čt od 8.00 – 14.00 hod. pouze pro objednané klienty, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


Bc. Blanka Ztratilová
Ministerský rada
  

Vyvěšeno dne: 12.02.2018
Sejmuto dne: 28.02.2018

vytisknout  e-mailem