Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - COJOCARIU Marian-Daniel

Č.j.: OAM-19147-7/PP-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Střední Čechy
Severní 2952, 272 04 Kladno
Č.j.: OAM-19147-7/PP-2017                                                               Kladno 2. února 2018
   Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o vydání přechodného pobytu dle ust. § 87a zák. č. 326/1999 Sb., pana: COJOCARIU Marian-Daniel, nar. 26.05.1987, státní příslušnost: Rumunská republika, na území ČR bytem: Na Výsluní 1060, 277 11 Neratovice

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:

- Výzva k odstranění vad žádosti č.j.: OAM-19147-6/PP-2017 ze dne 02.01.2018, adresováno výše jmenovanému panu COJOCARIU Marian-Daniel, nar. 26.05.1987, státní příslušnost: Rumunská republika, na území ČR bytem: Na Výsluní 1060, 277 11 Neratovice.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý, a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Severní 2952, 272 04 Kladno, v úředních hodinách v Po a St od 8.00 – 17:00 hod a v Út od 8.00 – 14.00 hod, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


Šárka Plánská
rada

Vyvěšeno dne: 13.02.2018
Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem