Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - ČECH Andrej

Č.j.: OAM-8473-10/PP-2018 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Jihomoravský kraj
Hněvkovského 30/65 , 617 00 Brno

Č.j.: OAM-8473-10/PP-2018

Brno 12. října 2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu podle § 87a zák.č. 326/1999 Sb., pana ČECH Andrej, nar. 15.02.1991, státní příslušnost: Slovenská republika, bytem: Lelkova  873/50, 63700 Brno

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva k převzetí č.j. OAM-8473-9/PP-2018, ze dne 25.09.2018

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je uvedené adrese neznámý, a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, v jeho  úředních hodinách v Po a St 8.00 – 17.00,  Út a Čt 8.00 – 14.00,  a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Zuzana Machová
vrchní referent

Vyvěšeno dne: 12.10.2018

Svěšeno dne: 27.10.2018

vytisknout  e-mailem