Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - BOZHE Yuriy

Č.j: OAM-32254-11/DP-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6

Č.j: OAM-32254-11/DP-2017
Praha 31. ledna 2018
  Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 14.08.2017 , (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu dle ust. § 45 zák.č. 326/1999 Sb., pan BOZHE Yuriy, nar.  14.10.1957, stát. příslušnost: Ukrajina bytem: Praha 3-Žižkov, 130 00 Řehořova 27/44 

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:


- Výzva k odstranění vad žádosti č.j.: OAM-32254-9/DP-2017 ze dne 04.01.2018

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý, a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6,  v úředních hodinách v  Po a St 8.00 – 16.00,  Út a Čt 8.00 – 14.00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


Lucie Havlíková, DiS.
vrchní referent

Vyvěšeno dne:  13. 2. 2018
Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem