Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - BODNAR Ivan

Č.j.: OAM-33816-8/ZM-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha I
Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6

Č.j.: OAM-33816-8/ZM-2017                                                       Praha 1. února 2018                                                                                                                                            Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.)
v řízení o žádosti o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele držitele zaměstnanecké karty dle ust. § 42g odst. 7 zák.č. 326/1999 Sb., pan BODNAR Ivan, nar. 19. 08. 1956, státní příslušnost Ukrajina, na území ČR bytem U Rajské zahrady 1055/20, 130 00 Praha 3 - Žižkov

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:

- Výzva k seznámení, č.j.: OAM-33816-7/ZM-2017, ze dne 23.01.2018, adresované výše jmenovanému panu BODNAR Ivan, nar. 19. 08. 1956, státní příslušnost Ukrajina, na území ČR bytem U Rajské zahrady 1055/20, 130 00 Praha 3 - Žižkov.


Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý, a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.


Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6, v úředních hodinách
v  Po a St 8.00 – 16.00,  Út a Čt 8.00 – 14.00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


Lucie Havlíková, DiS.
vrchní referent


Vyvěšeno dne:  13. 2. 2018
Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem