Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - BATRINCEA Alexandr

Č.j.: OAM-15339-9/PP-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Libereckého kraje
Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec

Č.j.: OAM-15339-9/PP-2017

Liberec 12. ledna 2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) ve věci řízení o potvrzení o přechodném pobytu

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

že pan BATRINCEA Alexandr, nar. 18.9.1989, státní příslušnost Rumunsko,
Seifertova 900/, 460 06 Liberec VI-Rochlice, má

možnost převzít následující písemnost:

Usnesení č.j. OAM-15339-8/PP-2017 ze dne 14.12.2017, adresované výše jmenovanému.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát na uvedené adrese nebydlí,  tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec, v úředních hodinách v Po a St 8.00 – 17.00, Út a Čt 8.00 – 14.00 a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ing. Zdeňka Pacltová
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 12.1.2018

Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem