Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - ARAKELIAN Tatevik

Č.j.: OAM-35446-7/DP-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha I
Žukovského 888/2, Praha 6 - Ruzyně

Č.j.: OAM-35446-7/DP-2017                                                               Praha 29.01.2018
   Počet listů: 1


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v řízení o žádosti o  vydání nového povolení k dlouhodobému pobytu dle ust. § 44a zák.č. 326/1999 Sb., paní ARAKELIAN Tatevik, nar. 12.05.1992, stát. příslušnost: Ruská federace, bytem: Praha -  Žižkov, Jeseniova 2851/32, 130 00 Praha 3 

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:

- Výzva k odstranění vad č.j.: OAM-35446-6/DP-2017 ze dne 09.01.2018,

adresované výše jmenované paní ARAKELIAN Tatevik, nar. 12.05.1992, stát. příslušnost: Ruská federace, bytem: Praha -  Žižkov, Jeseniova 2851/32, 130 00 Praha 3 
Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát na uvedené adrese nemá schránku.


Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Žukovského 888/2, Praha 6 - Ruzyně, v úředních hodinách v Po a St 8:00 – 16:00, Út a Čt 8:00 – 14:00 a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


                                                                                                         Lucie Havlíková, DiS.
                                                                                                              vrchní referent
Vyvěšeno dne:  13. 2. 2018
Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem