Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - ALWAN Mohamad

č.j.: OAM-3130-8/ZR-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha I
Žukovského 888/1, 161 00 Praha 6
č.j.: OAM-3130-8/ZR-2017
Praha 31.ledna 2018
   Počet listů: 1


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení o zrušení povolení k trvalému pobytu podle § 77 odst. 1 písm. c  zák. č. 326/1999 Sb., pan ALWAN Mohamad, nar. 09.06.1968, st. přísl. Libanonská republika, trvale bytem: Řehořova 1003/34, Praha 3

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:

- Oznámení o zahájení správního řízení o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu č.j. OAM-3130-6/ZR-2017, ze dne 20.11.2017, adresované výše jmenovanému panu ALWAN Mohamad, nar. 09.06.1968, st. přísl. Libanonská republika, trvale bytem: Řehořova 1003/34, Praha 3.
Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť přepravce Česká pošta písemnost vrátil s odůvodněním, že adresát  je na uvedené adrese neznámý a tudíž jde o osobu, jíž se prokazatelně nedaří doručovat.
Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Žukovského 888/1, Praha 6, v úředních hodinách v Po a St od  8.00 – 16.00, Út a Čt od 8.00 – 14.00   a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


Lucie Havlíková, DiS.
vrchní referent


Vyvěšeno dne: 13.2.2018

Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem